Specjalizacja

Specjalizacje - Kancelaria Prawna Eweliny Cicheckiej

GŁÓWNE DZIEDZINY PRAWA OBSŁUGIWANE PRZEZ KANCELARIĘ
(ZAKRES USŁUG):

Prawo cywilne - Prawo rodzinne - Prawo spadkowe
 - Prawo upadłościowe i naprawcze - Odszkodowania - Windykacja -

 

PRAWO CYWILNE

 • sprawy o zapłatę,

 • odszkodowania komunikacyjne, odszkodowania za wypadek przy pracy, odszkodowania za najem pojazdu zastępczego, odszkodowania w rolnictwie, odszkodowania turystyczne, odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot,

 • zniesienie współwłasności nieruchomości

 • sprawy o zasiedzenie, służebność oraz ustanowienie drogi koniecznej

 • skarga paulińska

 • eksmisję

 • przygotowywanie opinii prawnych,

 • sprawy wieczystoksięgowe

 • sporządzanie projektu umów cywilnoprawnych, m.in: umowa sprzedaży, zlecenia, o dzieło, dzierżawy, dostawy, komisu, pożyczki, umowy o świadczenie usług i innych

 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym, powództwa przeciwegzekucyjne, skargi na czynności komornika

⇑ do góry strony

 

PRAWO RODZINNE

 • rozwody i separacje,

 • podział majątku,

 • ustalenie, podwyższenie oraz obniżenie alimentów,

 • pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej

 • ustalenie kontaktów z dzieckiem

 • zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami

 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa i inne

 

PRAWO SPADKOWE

 • stwierdzenie nabycia spadku

 • dział spadku

 • sprawy o zachowek

 

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 • reprezentacja w sprawach o zapłatę wynagrodzenia, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odszkodowania, odprawy pieniężne,

 • uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy,

 • ustalenie wypadku przy pracy,

 • odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

 • odwołania od decyzji ZUS lub KRUS

⇑ do góry strony

 

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

 • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości, w tym upadłości konsumenckiej

 • zgłoszenie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych

 • reprezentacja klientów przed organami prowadzącymi postępowanie upadłościowe

⇑ do góry strony

Copyright © Kancelaria Radcy Prawnego
Ewelina Cichecka. All rights reserved.
.

adres: ul. Aleja Wolności 10/3, 62-800 Kalisz,
tel. kom. 531 012 531 | biuro@kancelaria.kalisz.pl