Prawo upadłościowo-naprawcze

Prawo upadłościowo-naprawcze Kalisz


Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Jedną ze specjalizacji prowadzonych przez Kancelarię Radcy Prawnego Eweliny Cicheckiej jest prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Profesjonalna pomoc prawna w postępowaniu upadłościowym służy przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. W takim przypadku istotny wpływ na rozwiązanie sprawy ma jak najszybsze skorzystanie z doradztwa Kancelarii Radcy Prawnego, aby w odpowiednim terminie podjąć kroki w celu załagodzenia skutków niewypłacalności. W ramach specjalizacji w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego  Kancelaria zajmuje się głównie sprawami takimi jak: przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości (w tym upadłości konsumenckiej), zgłoszenie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych, a także reprezentuje klientów przed organami prowadzącymi postępowanie upadłościowe.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Kancelaria specjalizuje się przede wszystkim w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Kancelaria opracowuje wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w imieniu upadłego. Podczas przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej pomagamy wykazać faktyczne zobowiązania dłużnika i wyjaśnić okoliczności powstania niewypłacalności dłużnika. Kancelaria Radcy Prawnego Eweliny Cicheckiej pomaga w przygotowaniu dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, przygotowuje wniosek oraz reprezentuje klienta przed sądem. Podczas porady prawnej ustalimy czy spełniają Państwo przesłanki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, wyjaśnimy Państwu jakie korzyści płyną z ogłoszenia upadłości konsumenckiej, jak przebiega upadłość konsumencka, a także wyjaśnimy czym jest oddłużenie w upadłości konsumenckiej. 

Copyright © Kancelaria Radcy Prawnego
Ewelina Cichecka. All rights reserved.
.

adres: ul. Aleja Wolności 10/3, 62-800 Kalisz,
tel. kom. 531 012 531 | biuro@kancelaria.kalisz.pl