Prawo spadkowe

Kancelaria prawna w Kaliszu reprezentujemy klientów w następujących sprawach:

  • stwierdzenie nabycia spadku
  • dział spadku
  • zachowek

 

Stwierdzenie nabycia spadku

W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku sąd określa grono osób, które są uprawnione do spadku po zmarłym. W celu uzyskania stwierdzenia nabycia spadku należy złożyć wniosek do sądu. We wniosku należy wymienić wszystkie podmioty, które mogą być potencjalnymi spadkobiercami. Należy również wskazać czy dziedziczenie następuje na podstawie testamentu czy z ustawy. Wniosek powinno składać się w sądzie miejsca zamieszkania spadkodawcy.


Dział spadku

Dział spadku można dokonać w drodze umowy zawartej pomiędzy wszystkimi spadkobiercami albo w drodze postępowania przed sądem. W przypadku pierwszego sposobu wszystkie podmioty muszą być zgodne co do sposobu działu spadku. Brak zgody w tych kwestiach uniemożliwia zawarcie umowy. W tym przypadku konieczne będzie skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.


Zachowek

Jest to kwota stanowiąca ułamek wartości spadku, który należałby się ustawowemu spadkobiercy w przypadku dziedziczenia z ustawy. O zachowek mogą ubiegać się osoby, które zostały pominięte w testamencie spadkodawcy. Ta instytucja prawna daje możliwość ubiegania się o świadczenie pieniężne, nawet, jeżeli decyzja spadkodawcy była inna.