Prawo spadkowe – pomoc radcy prawnego

Kancelaria prawna w Kaliszu reprezentuje Klientów w następujących sprawach:

  • stwierdzenie nabycia spadku,
  • dział spadku,
  • zachowek.

Stwierdzenie nabycia spadku i koszty sądowe

W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku sąd określa grono osób, które są uprawnione do spadku po zmarłym. W celu uzyskania stwierdzenia nabycia spadku należy złożyć wniosek do sądu. We wniosku należy wymienić wszystkie podmioty, które mogą być potencjalnymi spadkobiercami. Należy również wskazać, czy dziedziczenie następuje na podstawie testamentu, czy z ustawy. Wniosek powinno składać się w sądzie miejsca zamieszkania spadkodawcy. Koszty, które trzeba ponieść, to opłata sądowa w kwocie 100 zł (jeśli sprawa dotyczy jednego spadkodawcy) oraz dodatkowo 5 zł za wpis do Rejestru Spadkowego.

Dział spadku

Działu spadku można dokonać w drodze umowy zawartej pomiędzy wszystkimi spadkobiercami albo na drodze sądowej. W pierwszym przypadku wszystkie podmioty muszą być zgodne co do sposobu działu spadku. Brak zgody w tych kwestiach uniemożliwia zawarcie umowy. W tym przypadku konieczne będzie skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego

Zachowek

Jest to kwota stanowiąca ułamek wartości spadku, który należałby się ustawowemu spadkobiercy w przypadku dziedziczenia z ustawy. O zachowek mogą ubiegać się osoby, które zostały pominięte w testamencie spadkodawcy. Ta instytucja prawna daje możliwość ubiegania się o świadczenie pieniężne, nawet jeśli decyzja spadkodawcy była inna.

Dokładny, najbardziej aktualny wykaz kosztów związanych ze stwierdzeniem nabycia spadku znajduje się na stronach internetowych sądów okręgowych właściwych dla miejsca zamieszkania spadkodawcy. W celu uzyskania pomocy w sprawach spadkowych zapraszamy do umówienia się na spotkanie w naszej kancelarii radcy prawnego Eweliny Cicheckiej w Kaliszu.