Cennik kancelarii radcy prawnego w Kaliszu

Koszt jednorazowej porady prawnejkancelariiKaliszu wynosi 150 złotych brutto. Opłata za prowadzenie spraw, przygotowanie opinii prawnej, sporządzenie umowy, opracowania projektu pisma procesowego jest ustalana indywidualnie z każdym Klientem w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy radcy prawnego. Szczegółowe stawki minimalnego wynagrodzenia radcy określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę z urzędu (Dz. U. Nr 163 poz. 1349 ze zm.). Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie stałej obsługi prawnej ustalana jest ryczałtowo.